_FOT1384_00004

DĚTSKÁ AKROBACIE NA ZÁVĚSNÉM KRUHU

Vhodné pro děti od 5 let.
Se vzdušnou akrobacií může začít opravdu každý. I děti. Díky úplně
jednoduchým trikům na kruh vylezou i ti, kteří mají jinak ke sportu daleko.
Základní sezení v kruhu zpevňuje postavu a posiluje celé tělo. Na lekcích se
naučíme několik způsobů, jak vylézt na akrobatický kruh, a také základní triky
– sestavy na něm. Důraz je kladen i na divadelnost, pohybový výraz a v
neposlední řadě pro děti důležitou hravost.

JOGÍNCI

V hravém těle hravý duch! Cílem dětské jógy je pomáhat v boji proti vnějším
tlakům. Pokud si děti již takto brzy osvojí techniky pro rozvoj vlastního zdraví,
relaxaci a snižování vnitřního napětí, projdou budoucími životními výzvami s
větší lehkostí.

1
3

KONDIČKA PRO DĚTI

Tréninky všestranné pohybové, silové a kondiční přípravy pro děti od 3 do 12
let. Rozdělení do dvou skupin.
Základními stavebními kameny našeho programu jsou bezpečnost a pestrost.
Pracovat budeme s gymnastikou i jógou, naučíme se například placky, šňůry,
stojky, hvězdy nebo kotouly. Zapojíme cviky dynamické i statické, silové,
vytrvalostní i výbušné. Absence tělesné výchovy ve školách dětem
nepomáhá, proto jim pomůžeme my 🙂

CIRKUS PRO DĚTI

Chcete, aby vaše dítě věnovalo čas pohybu a aby se naučilo správně
pracovat se svým tělem? Chcete předcházet případným problémům
zapříčiněným špatnou chůzí a nesprávným držením těla?
Rádi byste, aby se vaše dítě naučilo vystupovat na veřejnosti a zbavilo se
studu a trémy? Aby se naučilo klíčovat řeč těla a umělo s ní pracovat? To vše
si může osvojit u nás v Bistru anatomy na kroužku s názvem Cirkus pro děti.
Lekce, která obohacuje klasický dramatický kroužek o pohybové dovednosti.

akrobacie na kruhu (2)
IMG_0041

POHYB PRO DĚTI S AUTISMEM CVIČIT MŮŽE KAŽDÝ!

LEKCE jógy,  akrobatické jógy pro rodiče a děti s PAS (poruchou autistického
spektra) a s mentální retardací 1.–2. stupně.
Nabízíme lekce pro děti s postižením – děti, které nemají téměř žádnou
možnost docházet na pohybové lekce, děti, které pohyb potřebují stejně jako
my ostatní “zdraví”. 
Kurzy zaměřené na komplexní posílení a protažení celého těla.

 Pro sportující i úplné začátečníky s důrazem na zdravý
fyzický rozvoj dětí
Důraz je kladen na individualitu a trpělivost a pro každý kurz máme
připravenou zásobu cviků, které budeme pravidelně opakovat, aby byl pohyb
pro děti pochopitelný a účinný.

Pokud znáte někoho s tímto postižením, budeme rádi za sdílení
tohoto kurzu.
Děkujeme za spolupráci! 🙂